εντέλει-τέλος

by valentinestavrou

τέλη για σέ

θα δώσω

σ’όποιον θεό

θε να σε στείλει

σε μέ

για μέ

να γένεις

δική μου, ολόδική μου

μάνα

εξ ουρανού.

Advertisements